Kurumsal Sorumluluk

VERİON Teknoloji, Sürdürülebilir gelecek için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarının farkında bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

VERİON TEKNOLOJİ, Sürdürülebilirlik politikası gereği Yeşil Şehirler Zirvesi‘ne Ana Sponsor olarak katkı sağlamaktadır. www.yesilsehirler.org

Bilindiği gibi dünya nüfusunun yarısından fazlası 2008 yılından itibaren şehirlerde yaşamaya başlamıştır. 2040 yılına kadar dünya nüfusunun 2/3 ünün kentsel alanlarda yaşaması beklenmektedir. Günümüzde şehirler kaynakların ana tüketim odakları haline gelmişlerdir.

Şehirleşme bir taraftan yeni fırsatlar sunarken diğer taraftan da çözülmesi gereken çok büyük sorunlar çıkartmaktadır. Şehirleşme, ekonomik büyüme, yenilikçi teknolojiler ve yaşam standartlarında artış imkanı sağlaması ile birlikte kaynaklarda azalma, küresel ısınma ve yaşam koşullarında eşitsizlik gibi küresel sorunlar çıkartmaktadır. Sürdürülebilir şehirleşme, alınan büyüme ve gelişim kararlarının Ekonomi, Ekoloji ve Eşitlik arasındaki ilişkiye dikkat edilerek planlanması ile mümkün olacaktır.

Daha az enerji tüketen, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, insanlara daha sağlıklı yaşam alanları ve sosyal imkanlar sunan, su kaynaklarını doğru kullanan ve koruyan, ulaşım imkanları gelişmiş, sınırlı atık oluşturan, yeşil ile kucaklaşmış ve doğru planlanmış şehirler oluşturarak sürdürülebilir yaşam alanlarına dönüştürülmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

VERİON TEKNOLOJİ, geliştirdiği çevre dostu çözümlerle mevcuttaki günlük yaşamı kolaylaştırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Günümüzde akıllı teknolojilerle yapılandırılmış şehirlerin daha yaşanabilir olduğu ve itibarlı şehirler olarak algılandığı görülmekte ve bu şehirler sürdürülebilir büyümenin örneklerini oluşturmaktadır. Bu şehirler ayrıca dünya çapında cazibe merkezi haline gelerek sürdürülebilir şehir modellerin öncülüğünü yapmaktadır.

“Gelecek, şehirlerde şekillenecek ve alt yapısını çevre dostu teknolojiler oluşturacaktır”

E-Tebligat Çözümleri

Elektronik Tebligat çözümlerimiz ile e-tebligat alımlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

KEP Çözümleri

Kayıtlı Elektronik Posta çözümlerimiz ile gönderilerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Blockchain

Blockchain çözümlerimiz ile dijital dünyanın yeni yüzüyle tanışabilirsiniz. Detaylı Bilgi

E-Kimlik Çözümleri

E-Kimlik çözümlerimiz ile kişisel bilgilerinizi dijital güvenliğinizi güvenle kullanabilirsiniz. Detaylı Bilgi

Yapay Zeka

Detaylı Bilgi

Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetlerimiz ile profesyonel dünyada daha etkin hale gelebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerimiz ile uzmanlıklarımızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Detaylı Bilgi