E-Tebligat Çözümleri

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca, Elektronik Tebligat gönderimi için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin 01.01.2019 tarihinde kullanılması zorunlu olacaktır. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi mevcut KEP Sisteminden farklı olarak tek yönlüdür. UETS üzerinden sadece gelen tebligat yazılarına erişilebilecektir. Yürürlüğe girecek kanunla birlikte tebligatlar UETS ile alınacak, KEP sistemi üzerinden veya posta yolu ile yazılı olarak cevaplanacaktır. UETS üzerinden gelen elektronik tebligat yazıları Elektronik Yazışma Paketi (EYP) formatında olacaktır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, KEP sisteminden ayrı olarak PTT  tarafından işletilecektir. Kurumsal Elektronik Tebligat adresleri kurumlar adına tanımlanacağından PTT’den kurum adına oluşturulmuş tebligat adresine erişim bilgilerinin edinilmesi gerekmektedir. E-Tebligat adresine gelecek tebligatlar için e-posta, tercih edilirse SMS ile bildirim yapılacaktır. Bildirimler sadece tebligatın geldiğini belirtir. Tebligat adrese giriş yapılarak görüntülenir.

UNIGateway KEPHS‘ler ile KEP süreçlerinizi yöneten kurumsal entegrasyon çözümüdür. Bir veya birden fazla KEPHS’den edinilen KEP hesaplarının kurum içerisinde kullanılan uygulamalara entegrasyonu ile KEP iletileri ve delillerinin iletilmesini, arşivlenmesini, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlar.

UETS entegrasyon sürecini kolaylaştıracak ve maliyetleri en aza indirecek yeni E-Tebligat Modülü sayesinde, UNIGateway çözümümüz tebligat alım ve gönderimlerinin ortak bir noktadan yönetilmesini sağlayacaktır. UETS sistemi ile iletilen tebligat yazıları EYP formatında olacağından, EYP Modülü ile, gelen tebligat yazılarının ayrıntılı olarak analizinin yapılması ve istenilen verinin istenilen formatta kurumun ana sistemine aktarılması mümkün olacaktır.

UNIGateway KEP, UETS Entegrasyon ve Yönetim Çözümü;

  • Yasal mevzuatta, KEP ileti ve delil formatlarında ve KEPHS entegrasyonlarında oluşabilecek değişiklikler
  • E-Tebligat alımlarının sağlanacağı UETS ile entegrasyon
  • E-Devlet projeleri kapsamındaki (E-tebligat, E-yazışma vs.) uygulamalara kolay adaptasyon için kurumun iç uygulama yapısını değiştirmeden KEP/UETS ileti alımının ve KEP gönderiminin yapılmasını sağlar.

E-Tebligat Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

E-Tebligat Çözümleri

Elektronik Tebligat çözümlerimiz ile e-tebligat alımlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

KEP Çözümleri

Kayıtlı Elektronik Posta çözümlerimiz ile gönderilerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Blockchain

Blockchain çözümlerimiz ile dijital dünyanın yeni yüzüyle tanışabilirsiniz. Detaylı Bilgi

E-Kimlik Çözümleri

E-Kimlik çözümlerimiz ile kişisel bilgilerinizi dijital güvenliğinizi güvenle kullanabilirsiniz. Detaylı Bilgi

Yapay Zeka

Detaylı Bilgi

Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetlerimiz ile profesyonel dünyada daha etkin hale gelebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerimiz ile uzmanlıklarımızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Detaylı Bilgi